AGRO Diogra

Sprzedaż i rozsiewanie wapna nawozowego

Usługa

Wapnowanie gleby, rozsiewanie wapna

Realizujemy usługi związane z wapnowaniem gleby mączką wapienną lub wapnem pylistym z użyciem rozsiewacza. Wapnowanie może być wykonywane na ściernisku, przed siewem czy po zbiorach.

Sprzedaż

Wapno nawozowe, gruntcal, magnezowe

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem wapna nawozowego Gruntcal, położonym na terenie powiatu oświęcimskiego w Małopolsce. Wapno magnezowe, nawozowe węglanowe i pyliste w big-bagach.

Wapno nawozowe Gruntcal®

Gruntcal® to naturalne wapno nawozowe, które powstaje w skutek zmielenia wapnia dolnokarbońskiego ze złoża Cztkowice.

Posiada ono wysoką zawartość węglanu wapnia na poziomie około 96%. To właśnie dzięki tym parametrom i wysokim stopniem rozdrobnienia wytworzone wapno nawozowe zapewnia 100% reaktywności oraz wysoką liczbę zobojętnienia.

Wapno nawozowe nadaje się do zastosowania na wszystkie rodzaje gleb z przeznaczeniem do upraw rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych, bezorkowych (wysiew na słomę) oraz stawach hodowlanych. Jego zastosowanie zaleca się na okres jesieni i interwencyjnie wiosną podczas wzrostu roślin, gdyż zwiększa to przyswajalność azotu.

Ponadto podnosi ono pH gleby, co ma wpływ na poprawę struktury i żyzności gleby. Gruntcal® został dodany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach do wykazu nawozów i środków, które poprawiają właściwości gleby oraz dopuścił je do stosowania w rolnictwie ekologicznym oznaczając je numerem NE423/2018.

Charakterystyka wapna nawozowego Gruntcal®

Wapna nawozowe wykorzystuje się  w rolnictwie celem regulacji kwasowości oraz poprawy struktury fizycznej i składu chemicznego gleby. Pozwala to poprawić żyzność gleby dostarczając jej optymalną ilość składników mineralnych i organicznych. Pozwala to zachować odpowiednią wymianę powietrza i wody. Kontrola kwasowości ma duże znaczenie w procesie poprawy wchłaniania nawozów przez rośliny.

Naturalne, wysoki reaktywne wapno węglanowe. Powstaje wskutek zmielenia wapnienia ze złoża „Czatkowice”. Bezpiecznie podnosi ph gleby oraz poprawia jej strukturę i żyzność.

Chroni rośliny przed toksycznym działaniem manganu, glinu i metali ciężkich. Zwiększa pojemność wodną gleby i polepsza przyswajanie przez rośliny składników odżywczych (N, P, K, S, Mg, Ca). Zwiększa w ten sposób jakość i wielkość plonów.

Opakowania: luz, worek 25kg, big bag

ODMIANA

04

REAKTYWNOŚĆ

100%

CaCO3

min. 96%

CaO

min. 53%