Wapnowanie gleby to nic innego, jak stosowanie nawozów wapniowych w celu jej odkwaszenia i poprawienia właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych. Więcej o samym procesie pisaliśmy w poprzednim artykule, jednak dziś chcemy powiedzieć więcej o tym, dlaczego warto wykonać ten zabieg oraz jaki jest jego koszt.

Wapnowanie gleby Małopolska – po co stosować ten zabieg?

Usługi wapnowania pomagają w odbudowie mikroflory środowiska glebowego, biorąc udział w prawidłowym rozwoju systemu korzeniowego roślin. Zabieg podnosi żyzność gleb kwaśnych, które występują nawet na 50% terenów w Polsce. Wapnowanie ścierniska czy pola poprawia właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne warstwy ornej gleby, zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin, a nawet wpływa korzystnie na mikroflorę glebową.

Wapnowanie gleb ułatwia roślinom pobieranie fosforu, który ma znaczny wpływ na ich wzrost. W przypadku przeprowadzania zabiegu na łąkach, nie zwiększy on ilości plonu, jednak prowadzi do większej różnorodności gatunkowej i obniżenia zawartości glinu, potasu i manganu w roślinach, prowadząc do zwiększenia poprawy produkowanej paszy. Glin jest dla roślin bardzo toksyczny, dlatego zabieg wapnowania jest w tym przypadku bardzo korzystny. Może on także zmniejszyć przyswajalność przez rośliny cynku, kadmu i niklu, by przywrócić wartości użytkowe glebie, która została skażona tymi metalami.

Wapno nawozowe Śląsk: czy zawsze jest konieczne?

Wapnowanie gleby nie jest konieczne w przypadku upraw, które wolą środowisko kwaśne – przykładowo brokuł preferuje lekko kwaśny odczyn na poziomie 5,5-6,5 pH, podobnie jak borówka amerykańska (pH 4-5). Z tego powodu zawsze warto zastanowić się nad rodzajem upraw i sprawdzić poziom zakwaszenia z pomocą kwasomierza glebowego lub oddać próbkę do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, by łatwiej podjąć decyzję, czy rozsiewanie wapna rozsiewaczem jest niezbędne w danym ekosystemie. Za kwaśną glebę uznaje się:

  • Glebę o pH 5,6-6,5 – lekko kwaśna,
  • Glebę o pH 4,6-5,5 – kwaśna,
  • Glebę o pH poniżej 4,5 – bardzo kwaśna.

Najszybciej zakwaszeniu ulegają gleby lekkie, narażone na wymywanie mineralnych składników do głębszych warstw. Jeśli prowadzisz uprawy na glebie ciężkiej, proces zakwaszenia powinien przebiegać wolniej. Na stopień zakwaszenia gleby wpływa także intensywna uprawa roślin, kwaśne deszcze spowodowane emisją dwutlenku siarki i tlenków azotu.

Wapnowanie gleby – cena za profesjonalną usługę

Zastanawiasz się, ile kosztuje rozsiewanie wapna? Cena waha się w zależności od wielu czynników. Jednym z nich jest opłata za wapno nawozowe pyliste, koszty transportu, ilość zamawianego towaru, opakowania lub ich brak. Ważne jest nawet to, jakiego pokroju maszyna jest stosowana – starsze rozsiewacze czy nowsze rozrzutniki z tarczami wysiewającymi. Koszt wapnowania 1 ha jest także ściśle związany z ilością potrzebnej dawki nawozu, która wynosi zwykle od 2,0 do 3,0 t CaO/ha. Jeśli chcesz poznać dokładne koszty, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych szczegółów.