Wapno nawozowe to specjalne preparaty łatwo rozpuszczalne w wodzie, które mogą być stosowane doglebowo, jak i w formie oprysków dolistnych.

Wapnowanie gleb jest wykorzystywane w rolnictwie do regulacji kwasowości gleby oraz poprawy jej składu chemicznego i struktury fizycznej. Zabieg zapobiega zakwaszeniu, które może być skutkiem naturalnych procesów zachodzących w glebie lub stosowaniem nawozów mineralnych. Rozsiewanie wapna przynosi także inne korzyści:

  • Lepsza przyswajalność składników mineralnych przez rośliny,
  • Korzystny wpływ na mikroorganizmy glebowe,
  • Zmniejszenie fitotoksyczności niektórych pierwiastków,
  • Ograniczenie występowania chorób przechowalniczych i fizjologicznych

W przyrodniczych warunkach Polski nawet połowa gleb posiada odczyn kwaśny.

Wapno rolnicze stosowane do odkwaszania gleby

W rolnictwie stosuje się wapno nawozowe, które składa się najczęściej z tlenków wapnia i magnezu, wodorotlenków wapnia, krzemianów wapnia i węglanów wapnia. W wyniku ich przemian powstają kationy i aniony – ich zadaniem jest wyparcie jonów kwaśnych z kompleksu sorpcyjnego, czyli najbardziej rozdrobnionej części fazy stałej gleby. Do odkwaszania dochodzi dopiero w momencie związania wypartych kwaśnych kationów, a tempo przemian zależy od formy (np. rozdrobnienia), intensyfikacji produkcji rolnej, zawartości wody czy warunków klimatycznych.

Do skutecznego odkwaszania gleby stosuje się 3 rodzaje wapnia:

  • Wapno tlenkowe – dedykowane do ciężkich, wilgotnych gleb, działa silnie niszcząco na mikroorganizmy glebowe i nieodpowiednie stosowanie może spowodować spadek żyzności gleby.
  • Wapno magnezowe lub magnezowo-wapienne – niskoreaktywne, o długotrwałym działaniu. Nie powoduje degradacji ziemi i jest o wiele lepszym wyborem, gdyż wpływ na mikroorganizmy glebowe jest znikomy. Jest doskonałe do odkwaszania gleb lekkich i średnich.
  • Wapno węglanowe – działa podobnie jak wapna magnezowe; są to zmielone składy wapniowe, idealne do gleb szybkowysychających.

Wapno Gruntical® – doskonały środek dla rolnictwa

Gruntical® to naturalne wapno nawozowe powstające w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice. Wyróżnia się wysoką zawartością węglanu wapnia sięgającą nawet 96%, dzięki czemu w połączeniu z wysokim stopniem rozdrobnienia (wapno nawozowe pyliste), cechuje się znacznym zobojętnieniem i 100% reaktywnością. Jest to odmiana 04, która spełnia wymagania określone przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Produkt został przebadany we własnym laboratorium producenta, jak i w akredytowanych placówkach zewnętrznych, co jest gwarancją najwyższej jakości. Wapno może zostać wysiane przez profesjonalną firmę lub kupione luzem np. do silosów lub worków 25 kg. Popularne jest także wapno nawozowe w Big-Bagach o wadze 1t.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze wapnowania lub poznać więcej szczegółów dotyczących nawozów, zapraszamy do naszej bazy wiedzy lub do kontaktu – chętnie udzielimy dodatkowych wskazówek. Nasza firma oferuje profesjonalne wapnowanie gleby w Małopolsce i na Śląsku i świadczy inne powiązane usługi już od ponad 10 lat.